Снимки от България

Орлова чука

На 45 км. от Русе, на 11 км. източно от град Две Могили и на 3 км. северно от с. Пепелина в скалистия пролом на р. Черни Лом се намира Орлова Чука – една от най интересните пещери в България. Откриването та пещерните галерии е станало съвсем случайно от пастира Стоян Димов през 1941 година.

Пещерата е образувана в кредни варовици, отложени на дъното на някогашното Сарматско море. Пещерните галерии са оформени много по-късно в резултат на карстовите процеси, настъпили през кватернера.
Намерените скелети на мечки, върхове на копия, кремъчни стъргалки, топор, късове от глинени съдове от епохата на енеолита ( каменно-медната епоха ) говорят, че пещерата била обитавана от човека.
Установена е обща дължина на пещерните галерии 11 607 м. (бел. ред. над 13000 към 2006 г.). Около 8000 м. са картирани. Тези цифри показват че пещерата е на второ място по дължина в България.
В пещерните галерии пред погледа се редят каменни феерии, сътворени сякаш от магьосници, на които не е липсвало въображение. Сталактити, сталагмити, сталактони, гради(ени от милиарди капки през хилядите години, са главните колони на тази неръкотворна архитектура. При почукване върху Пеещия сталактон се отронват звуци като от музикален инструмент. В Големия вестибюл между красиви сталактити въф форма на завеси и драперии се откроява Големият сталактон, висок 3,5 метра. Десетте каменни войници, Безлистата гора, Семейството, Трионът, Гейзерът, Ледникът, Водопадът, Грамадата, Стряхата, изящното Вретено, калцинирано в бяло, се редят пред смаяния поглед.

Изворчето се сочи като най-хубавото място в Орлова чука. Както и много други пещери и тук има поверие, че който пие вода от него, може да очаква сбъдване на едно голямо и хубаво желание. Сталагмитите край Изворчето са млечнобели и рядко красиви. Следват Сухото езеро, Самотният сталактон, Малката гора, Монасите, Еленчето, Близнаците, Кошерът, Раят, Адам и Ева… Сипеите представляват две големи зали, високи по 30 и дълги от 50 до 70 м. В някои галерии са открити много красиви игловидни кристали.

Пещерата е обитавана от около 10 000 прилепа. Тези пещерни летящи мишки са три вида – обикновен пискалив прилеп, голям и малък подковонос.

карта на местоположението на пещера Орлова чука

източник: bg.wikipedia.org

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image

©© 2024 Снимки от България