Снимки от България

Шуменска крепост

100 Национални туристически обекта

Шуменската крепост  или Старият град се намира на Шуменското плато, на около три километра от град Шумен.. Първите данни за човешко присъствие датират от 3000 години — археологически изследвания показват, че местността е била обитавана още през XII век пр.н.е..  Около 1200 г. пр.н.е. те създават първото укрепено поселение, крепостния зид ограждал равната достъпна от юг и запад поляна,на изток и север остава скалния венец достигащ до 10м. височина. По този начин Шуменската крепост се явява връстник на Приамова Троя (по-точно на VIIb пласт на Троя). Около V век пр.н.е. е построена и втора успоредно на нея стена която попада под средновековния зид на външния град сега.

През 15 г. от н.е. римляните завладяват днешните земи на Дунавската равнина и Шуменската крепост става римско владение. Възможно е името на крепостта по това време да е било Даусдава, но това предположение засега остава недоказано. Римляните построяват нова стена, вече със спойка от хоросан и с кули — правоъгълна и U-образна. През римския период крепостта се преобразува в добре уредено малко градче,в което липсва само театър. Около 250 г. готите разрушават крепостта, но скоро тя е възстановена. През 395 г. Римската империя е разделена на Западна и Източна (Византия), като всички български земи остават към Византия. Византийците изграждат нова стена, вече с петоъгълни кули за да не бъдат уязвими при обстрел с каменометни машини. През ранновизантийския период Шуменската крепост вече е с статут на град развит производителен и търговски център, многобройните монетни находки свидетелстват за търговския обмен на обитателите на града с отдалечените краища на империята. Нашествия на българи и хуни през втората половина на V-VII допринесли за западането на античния град. След идването на Аспаруховите българи през 680-681 г. те построили землено укрепление на 300м. западно от потъналия в руини град. Възстановяването на укрепленията и превръщането им в военна крепост (вероятно е започнало през VIII век). Българите не променят устройството на стените, с изключение на кулите, които те правят триъгълни. През IX в. е построена цитаделата крепостта отново се превръща във важно средище където резидират управителите на града. Вероятно през този период се появява и името Шумен.. Поради близостта си до българските столици Плиска и Велики Преслав, крепостта е играла важна военна роля по времето на Първата Българска държава, но значително им е отстъпвала по икономическо значение.

Шуменската крепост е сред Стоте национални туристически обекта. Работи целогодишно, има печат. Към нея функционира и музей.

източник: bg.wikipedia.org

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image

©© 2024 Снимки от България