Снимки от България

Сливен

Сливен (преди 1945 г.: Сливенъ) е град в Югоизточна България. По брой на населението (91 620) се нарежда на осмо място в страната, административен център е на Община Сливен и на Област Сливен и се намира в близост до Нова Загора и Ямбол. Най голямото пристанище в България — това в Бургас — отстои на 102 км в източна посока от града. Сливен е известен като „градът на 100-те войводи“, свързани с хайдушкото движение. Старото име на града е Саволен и е свързано смислово със сливането на трите реки — р. Асеновска, р. Новоселска и р. Манастирска на територията на града.Агломерационният ареал на Сливен (9-ти в България) обхваща територия от 2243,5 кв.км и население от 173 722 души; включва общините Сливен и Нова Загора.

Град Сливен е разположен в подножието на южните склонове на Сливенската планина (връх Българка — 1181 м), от която започва Източна Стара планина. Северно от града е разположен природният парк Сините камъни, който обхваща близо единадесет хиляди и половина хектара от Сливенския Балкан, известен под името Карандила.

Сливенското поле е последното от подбалканските в източна посока, тъй като това, което наричаме Средна гора в орографски план се извива на юг при Сливен. Нейните морфографски продължения са Бакаджиците, разклонението Св. Илийски възвишения, Манастирски и Сакар на територията на България. До първата четвърт на XIX век Сливенско поле е част от Розовата долина, но изселническите вълни от града след Руско-турските войни от 1806–1812 и 1828–1829 г. довеждат до упадък на производството на розово масло. Източно от града се намира „Долината на прасковите“, чиито огромни плодови масиви бяха обновени през изминалите години.

Сливен отстои на 280 км източно от столицата София, на 100 км от Бургас

източник: bg.wikipedia.org

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image

©© 2024 Снимки от България