Снимки от България

Силистра

Исторически данни

Римският град Дуросторум е основан през 29 г. и става столица на римската провинция Мизия (Moesia, някогашна римска провинция). Възниква като военен лагер върху по-старо тракийско селище. През 5 в. запада след нашествия на племена като готи, хуни, авари, славяни и прабългари. През средновековието носи българското име Дръстър.

Неговото значение продължава при византийско и българско управление. След турското завоюване (1388 г.) градчето е силно укрепено.
През 1877 г. то е пленено от руснаците и отстъпено на България. След неуспешната за България Междусъюзническа война Силистра е отстъпена на Румъния съгласно Санкт-петербургския договор през 1913 г., като през 1940 г. е върната отново на България.

В града има много руини от древно-римска крепост и сгради. В Силистра се намира и напълно запазената крепост Меджиди табия.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image

©© 2024 Снимки от България