Снимки от България

Пещера Проходна

Проходна е пещера в село Карлуково, област Ловеч.

Проходна е една от най-известните пещери в България, намираща се в непосредствена близост до село Карлуково (на 0,5 км), емблема на Карлуковския карстов район. Геоложкият феномен се намира на 250 метра надморска височина. Пещерата е леснодостъпна и проходима през всички сезони от годината. Точно над нея минава пътят, свързващ Карлуково с гара Карлуково, Националният пещерен дом „Петър Трантеев“, пътната инфраструктура на първия български геопарк „Искър – Панега“ и гр. Луковит. Съществува изцяло ремонтиран път в посока Карлуково, започващ от село Румянцево, както и от съседните села Петревене и Беленци.
Откриване и изследване
Това е най-дългият пещерен тунел в България, с дължина от 365 метра и с височина на сводовете си от 56 метра. Вследствие на денудационните процеси и ерозията, причинена от просмукващите се води, в тавана се е образувал феноменът „О̀кната“ („Очите на Бога“, „Комините“) – два огромни, почти еднакви по големина отвора с формата на очи. Погледнати както от долу, така и от височина те изключително много наподобяват очи, които сякаш се взират в посетителите. Внушителният ефект от навлизащата през тях светлина се наблюдава във вътрешността на пещерата, естествено осветена от причудливите огромни образувания, тъй като денивелация между двата входа е голяма, а дневната светлина отвън навлиза предимно през „Очите“. Проходна представлява пещерен коридор – грандиозен скален мост, чиято посока е ориентирана от изток към запад. Образувал се е в края на кредния период преди 66 – 68 млн. години. В миналото водите на река Искър са запълвали пещерата. Сега нивото на реката е под пода на пещерата. Вследствие на активните карстови процеси, характерни за този период, сеизмичната активност и речната дейност, пещерният карстов коридор е бил прекъснат и тази част остава отделена. В структурно отношение пещерата се състои предимно от светлобежови до бели здрави, масивни органогенни варовици (в тях има добре запазени вкаменелости от черупчест детритус, бризои, бивалвии, брахиоподи, гастроподи, морски таралежи и амонити – по-силно изразени в западната част на геоложкия феномен). Дебелината на скалните пластове варира от 10 до 50 м.

Други геоложки феномени в района

Пещерите Темната дупка, Свирчовица, Банковица;
Геоложките феномени Струпаница и Проврътеника – част от Карлуковския карстов комплекс (в непосредствена близост до обекта);
Национален пещерен дом „Петър Трантеев“ – един от 100-те национални туристически обекта на България – живописно разположен в скалите на десния бряг на река Искър (в непосредствена близост до обекта);
Скален венец Червеница;
Пещерите Самуилица 1, Самуилица 2 и Гълъбарника в землището на село Кунино;
Скалните кукли, Реселешките кукли, Калето, Купените и водопад Скока в землището на село Реселец;
Чуклите и Камарата по р. Ръчене;
Седларката при с. Ракита;
Екопътека „Геопарк Искър – Панега“.

Next Post

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image

©© 2024 Снимки от България