Снимки от България

Камен бряг

Стари имена
Каменник – средновековно, недостатъчно потвърдено.

Кая бей кьой – от османската власт – буквален превод „Селото на каменния господар“. Названието на селото произхожда от самотната скала пред „Малката яйла“ на морския бряг пред селото, символизираща мястото му, както и въобще каменния бряг на километри наоколо, висок не по-малко от 30 метра. В района е и местността „Яйлата“, която е огромно каменно образувание.

 

 

Стънка (Stânca) – по време на румънското управление 1919-1940 г.

В Камен бряг живеят само българи, част от които са потомци на преселници от Балкана (Котленско и Еленско), друга част – потомци на преселници от Румъния – дошли в началото на четиридесетте години на ХХ век в резултат от Крайовската спогодба. Като повечето села в района старото население преди миграцията на балканджии спада към етнографската група гагаузи.

Културни и природни забележителности

На 2 км южно от селото се намира археологическата местност „Яйлата“ с множество гробници, каменни жилища и ранновизантийска крепостна стена. Северозападно от селото има голям некропол от скитски гробници. На входа на „Яйлата“ е открит и разчистен тракийски олтар на слънцето. По високите брегове северно и южно от селото има още редица мегалитни паметници.
На 25 юли 2007 в селото е открит информационен център, който дава информация за археологическия резерват „Яйлата“ и други туристически обекти в региона.

На около 1,5 км от „Яйлата“ се намира „Огънчето“ – газово находище от края на 50-те години, което гори и до днес.

карта на местоположението:

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image

©© 2024 Снимки от България