Снимки от България

Даскаловата къща

100 Национални туристически обектаДаскаловата къща в град Трявна – с незалязващите слънца на таваните. Типичен представител на ранновъзрожденската тревненска къща. Строена е през 1804-1808 г. от майстор Димитър Ошанеца и неговия помощник Иван Бочуковеца. Тя е единственият в страната специализиран музей на резбарското изкуство е архитектурен паметник, строен през 1804-1808 г. Дърворезбованите тавани пазят спомена за първия български художествен конкурс. Даскаловата къща е запазила облика на тревненските възрожденски майстори.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image

©© 2024 Снимки от България