Снимки от България I See Bulgaria

Photos from Bulgaria
английски контакти към началото на сайта

информация за град Силистра


Силистра е областен град в Североизточна България. Градът е и пристанище на река Дунав. Граничи с Румънския град Кълъраш на север и се намира на около 120 км източно от град Русе. Градът е административен център на Община Силистра. През 1993 г. населението е 48 284 души, но през 2000 г. то наброява 42 153 жители по данни на НСИ.


град Силистра

град Силистра

Исторически данни

Римският град Дуросторум е основан през 29 г. и става столица на римската провинция Мизия (Moesia, някогашна римска провинция). Възниква като военен лагер върху по-старо тракийско селище. През 5 в. запада след нашествия на племена като готи, хуни, авари, славяни и прабългари. През средновековието носи българското име Дръстър.

Неговото значение продължава при византийско и българско управление. След турското завоюване (1388 г.) градчето е силно укрепено.


През 1877 г. то е пленено от руснаците и отстъпено на България. След неуспешната за България Междусъюзническа война Силистра е отстъпена на Румъния съгласно Санкт-петербургския договор през 1913 г., като през 1940 г. е върната отново на България.

В града има много руини от древно-римска крепост и сгради. В Силистра се намира и напълно запазената крепост Меджиди табия.

Снимки от град Силистра
Снимки от река Дунав край град Силистра
Повече информация за река Динав
Карта на местоположението
Места за настаняване в района