Снимки от България I See Bulgaria

Photos from Bulgaria
английски контакти към началото на сайта

Стари снимки от град Несебър


Стари снимки от град Несебър

В старата част на града има около 42 църкви, от които по-малко от половината са открити от археолозите и консервирани, а действаща в момента е само една. Другите по-запазени са превърнати в картинни галерии. Провлакът, свързващ старата част с новата, е дълъг около 400 метра. По средата на провлака се намира старата мелница на града, която не функционира като такава, а е само туристическа атракция. В началото на квартала, в новата част на Несебър, се намира истинската мелница на града, която за съжаление сега е вградена в хотел.
Повече информация за град Несебър
Стари снимки от град Несебър
Снимки от град Несебър и стария Несебър
Карта на местоположението
Места за настаняване в района

11 Photos

галерията е поместена в категории снимки на градове , стари снимки

един коментар

един коментар

  1. I really neeedd to find this info, thank God!


оставете коментар

*